dimecres, 31 de gener de 2018

DE KONINK, Servaas (1654-1701) - Hollandsche minne en drinkliederen

Bartholomeus van der Helst - Anna du Pire as Granida (1660)
Obra de Bartholomeus van der Helst (1613-1670), pintor holandès (1)
Parlem de Pintura...

Bartholomeus van der Helst (Haarlem, 1613 - Amsterdam, 16 de desembre de 1670) va ser un pintor holandès. A l'entorn del 1627 es va traslladar a Amsterdam on probablement es va formar al taller de Nicolaes Eliasz. Pickenoy. El 1636 es va casar amb Anna du Pire i any després va realitzar la seva primera obra en la qual va mostrar una marcada influència del seu mestre. La seva progressió va ser molt ràpida rebent, el 1639, un encàrrec del prestigiós grup Kloveniers-Doelen sota el títol de La companyia de la Guàrdia Cívica del capità Roelof Bicker i del tinent Jan Michielsz. Blaeuw, la mateixa companyia per a la qual Rembrandt va pintar La ronda de nit. A partir del 1643, i després del gran èxit assolit, va succeïr a Rembrandt com a pintor preferit de l'aristocràcia holandesa. Des d'aleshores, va rebre desenes d'encàrrecs, la majoria retrats assolint, el 1648, la cima de la seva carrera amb l'obra La Guàrdia Cívica d'Amsterdam celebra la Pau de Münster. En menor mesura i a banda de retrats, també va realitzar escenes de gènere i pintures de tema bíblic i mitològic. Considerat un dels pintors més destacats del segle XVII a Holanda, la seva obra va exercir una forta influència en altres artistes, i entre els seus principals seguidors cal citar a Abraham van den Tempel, Nicolaas van Helt Stocade i Paulus Hennekyn (1611-1672). Bartholomeus van der Helst va morir a Amsterdam el desembre de 1670.Parlem de Música...

Servaas [Servaes, Servatius] de Konink [Coninck, Koning, Koninck] (Dendermonde, bap. 9 d'octubre de 1654 - Amsterdam, bur. 15 de juliol de 1701) va ser un compositor holandès. Es va formar com a cantant del cor de l'església de Sant Jaume de Ghent. Poc després es va traslladar a Leuven, on va continuar la seva formació, més tard a Brussel·les, on hi va romandre fins el 1685, i finalment a Amsterdam on ja hi va viure la resta de la seva vida. A la capital neerlandesa va treballar pel Stadsschouwburg on hi va participar com a intèrpret i/o cantant. Precisament en aquest mateix teatre va estrenar el 1688 i amb gran èxit De bruiloft van Kloris en Roosje la qual es va representar tots els Nadals del període comprès entre els anys 1708 i 1772. Com a compositor i a banda de l'obra teatral citada va ser autor d'obra diversa, des de música religiosa en estil francès fins a sonates (da chiesa) en estil més italià. El seu fill Servaas de Konink II (1682-1718) va ser músic teatral a Amsterdam. Servaas de Konink va morir a Amsterdam el juliol de 1701.

Jan (Joan) Willemsz. Blaeu - Map of Dendermonde, from the Atlas van Loon (1649)
Joan Blaeu (1596-1673) - Map of Dendermonde, from the Atlas van Loon (2)

OBRA:

Vocal:

Stage:
De bruiloft van Kloris en Roosje [The Wedding of Kloris and Roosje] (Singspiel, ? D. Buysero), Amsterdam, 1688, music lost
Music in Athalie (play, J. Racine) (1697)

Other:
Hollandsche minne- en drinkliederen, 1–2vv, bc [op.3] (1697)
Sacrarum armoniarum flores (motets), 1–4vv, 2 insts, op.7 (1699)
4 Dutch cont songs, Verscheide nieuwe zangen (1697), Boertige en ernstige minnezangen (4/1705)
5 Fr. airs, 16974, 16975
2 It. cants., Cantate a I et II voci con tromba e flauti, e sensa (1702)

Instrumental:

Trios, rec, vn, ob, insts, op.1 (1696); partially ed. F. Noske (Locarno, 1988)
Trioos, rec, ob, vn, op.4 (1698); partially ed. F. Noske (Locarno, 1988)
XII sonates, 2 rec/vn/ob, op.5 (1698), lost, same music as in op.6
XII sonates, rec/vn/ob, op.6 (1698), lost, MS copy, D-W
3 ensemble suites, WInformació addicional... 

INTERPRETS: Ensemble Dopo Emilio
AMAZON: De Koninck: Love & Drinking Songs of the Netherlands
IMSLP: No disponible
CPDL: No disponible
SPOTIFY: No disponibleTant si us ha agradat, com si no, opineu, és lliure i fàcil!

1 comentari: