dilluns, 8 de juliol de 2013

MOZART, Wolfgang Amadeus (1756-1791) - Four hands harpsichord

Viatjant... (amb música) - Travelling... (with music)
Tornaré - I come back soon
Font (on trobareu informació addicional així com dels discs on podeu trobar aquestes obres):

1 comentari: